Zamenik predsednika Ljatifi na 10. Regionalnom forumu za vladavinu prava za jugoistočnu Evropu

11.11.2023

Zamenik predsednika Ustavnog suda Republike Kosovo, g. Bajram Ljatifi, boravi u službenoj poseti Sarajevu, na poziv međunarodnih nevladinih organizacija “Civic Rights Defender”, sa sedištem u Stokholmu, i “AIRE Centre”, sa sedištem u Londonu.

Zamenik predsednika Ljatifi je pozvan da učestvuju na 10. Regionalnom forumu za vladavinu prava za jugoistočnu Evropu, koji se ove godine organizuje od 10. – 11. novembra 2023. godine, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, na temu: „Uravnotežavanje zaštite podataka sa transparentnom pravdom: Evropski pravni okvir”.

Regionalni forum za vladavinu prava je jedan od najvažnijih događaja u godini za predstavnike sudske vlasti, advokate za ljudska prava, pravnu zajednicu i nevladine organizacije na Zapadnom Balkanu, čija je osnovna svrha promocija i implementacija Evropske konvencije o ljudskim pravima (EKLJP), promovisanje regionalne saradnje u cilju jačanja vladavine prava i pružanje pomoći u procesu integracije država regiona u Evropsku uniju.