Ustavni sud Kosova postaje član Balkanskog foruma ustavnih sudova

27.10.2023

Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa. Gresa Caka – Nimani, i predsednica Ustavnog suda Republike Bugarske, gđa. Pavlina Palova, kao i predsednici ustavnih sudova Republike Albanije, Turske, Severne Makedonije i Crne Gore, potpisali su danas u Sofiji, u Bugarskoj, Memorandum o razumevanju, kojim se uspostavlja Balkanski forum ustavnih sudova.

Ustavni sud Republike Kosovo po prvi put postaje član osnivač sa jednakim pravima međunarodnog stručnog foruma ustavne pravde.

Kao članovi posmatrači, deo Balkanskog foruma ustavnih sudova, koji je osnovan uz podršku Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog suda pravde, su i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Hrvatske, Državni savet Grčke i Ustavni sud Rumunije.