Ustavni sud Kosova i Ustavni sud Albanije sa Memorandumom o saradnji

30.09.2021

Na poziv Ustavnog suda Republike Albanije, delegacija Ustavnog suda Republike Kosovo, predvođena predsednicom Suda, gđom. Gresom Caka-Nimani, boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Albaniji.

Tokom boravka u Tirani, predsednica Caka-Nimani i njena albanska koleginica, gđa. Vitore Tusha, juče su na svečanoj ceremoniji potpisale Memorandum o saradnji između Ustavnog suda Kosova i Ustavnog suda Albanije kako bi se nastavila saradnja dva suda za novi petogodišnji period u oblastima od zajedničkog interesa.

Memorandum o saradnji, između ostalog, predviđa razvoj programa bilateralne saradnje u cilju usvajanja najboljih evropskih praksi ustavnog prava i Evropskog suda za ljudska prava, jačanja profesionalnih kapaciteta sudija i pomoćnog osoblja, povećanja kvaliteta odluka i poboljšanja komunikacije sa javnošću.

Uz podršku nemačke fondacije „Hans Siedel Stiftung“, u nastavku posete Albaniji, sudije dva ustavna suda danas su učestvovale na okruglom stolu na temu: „Sporovi nadležnosti između vlasti, kao i između centralnih vlasti i lokalne uprave – relevantne prakse prema ustavnoj jurisprudenciji”.