Ustavni sud i USAID sa Memorandumom o razumevanju

19.01.2023

Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Gresa Caka – Nimani i direktor projekta za pravdu Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) na Kosovu, Artan Hadri, potpisali su danas na zajedničkoj svečanosti Memorandum o razumevanju između Ustavnog suda i USAID-a.

Cilj potpisanog sporazuma je, između ostalog, unapređenje institucionalnih kapaciteta Ustavnog suda za pružanje kvalitetnijih usluga građana koji traže zaštitu svojih osnovnih prava zagarantovanih Ustavom i omogućavanje lakšeg pristupa građana objektu Suda.

Aktivnosti planirane u okviru Memoranduma obuhvataju i pomoć USAID-a u organizovanju okruglih stolova između Ustavnog suda i predstavnika civilnog društva i medija.

Memorandum o razumevanju označava nastavak podrške USAID-a Ustavnom sudu Kosova, kao jednog od glavnih donatora i podržavalaca različitih projekata realizovanih tokom godina za unapređenje stručnih i infrastrukturnih kapaciteta Suda.