Ustavni sud i Pravni fakultet UP-a sa Sporazumom o saradnji

13.01.2023

Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Gresa Caka – Nimani, i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini „Hasan Priština“, prof. dr Avni Puka, potpisali su danas na zajedničkoj svečanosti Sporazum o saradnji između Ustavnog suda i Pravnog fakulteta UP-a.

Predmet potpisanog sporazuma je, između ostalog, razvoj zajedničkih aktivnosti u cilju produbljivanja i razmene znanja iz oblasti ustavnog prava, ljudskih prava, ustavne pravde i vladavine prava, kao i međusobnog učešća u stručnim seminarima i konferencijama.

Deo aktivnosti predviđenih Sporazumom o saradnji su i periodična predavanja sudija Ustavnog suda pred studentima Pravnog fakulteta UP-a, pristup studenata prava na nivou master i doktorskim studijama biblioteci Suda u akademske svrhe i istraživanja, kao i angažovanje studenata Pravnog fakulteta kao pripravnika u Ustavnom sudu.

Ustavni sud i Pravni fakultet ostaju posvećeni, zajedno i svaki u okviru svojih nadležnosti, da podrže kontinuirani napredak novih generacija pravnika.