Svečano otvaranje objekta ustavnog suda

17.07.2009

Uručivanje ključeva koje je g. Arsim Bajrami, Ministar Javne Uprave, predao g. Enver Hasaniju, Predsednik Ustavnog suda, je obeležilo otvaranje sedišta Ustavnog suda Republike Kosovo.

Ministarstvo javne uprave je tokom poslednjih šest meseci neprestano radilo na renoviranju zgrade koju je ranije koristio Kosovski zaštitni korpus, naselje gradić Pejton.  Ministar Bajrami je 8. jula 2009. službeno uručio ključeve renovirane zgrade g. Enver Hasaniju.

Kompletno renoviranje je takođe uključivalo i izgradnju visokih stubova u grčkom stilu na samom ulazu zgrade suda. Stojeći između dva stuba ministar Bajrami je rekao – Naš cilj je bio da dokažemo od kolikog je značaja institucija koja će se nalaziti u ovom objektu. On je dodao – uveren sam u to da Ministarstvo kojim rukovodim nije samo uspešno izašlo u susret operativnim potrebama suda, već je doprinelo i estetici zgrade.

U objektu suda će se nalaziti kancelarije sudija, generalnog sekretarijata suda i relevantnog osoblja. “Ministar Bajrami i njegovo ministarstvo su odlično obavili svoj zadatak i obezbedili nam objekat najboljeg kvaliteta “ rekao je Enver Hasani, Predsednik Ustavnog suda. “Iskoristio bih priliku da se u ime Ustavnog suda i mojih kolega zahvalim Ministru Bajramiju i njegovom ministarstvu na profesionalizmu”.

Ustavni sud će septembra 2009. godine početi sa razmatranjem više od 20 već podnetih predmeta.