Sud objavio ažurirane obrasce i Uputstvo za podnošenje zahteva

03.11.2022

Na sajtu Ustavnog suda objavljene su ažurirane verzije obrasca i Uputstva za podnošenje zahteva za pojedince (KI), kao i obrazac za podnošenje zahteva za državne institucije (KO).

Ažurirani obrazac i Uputstvo za podnošenje zahteva za pojedince (KI) i obrazac zahteva za državne institucije (KO) izrađeni su sa ciljem da se strankama koje podnose zahtev olakša pristup Sudu, uzimajući u obzir dosadašnje iskustvo službenika administracije Suda sa obrascima zahteva koje su podnele ovlašćene strane i advokati koji ih zastupaju, kao i pitanja koja su identifikovana prilikom njihovog popunjavanja.

Ažurirane verzije obrasca i Uputstva za podnošenje zahteva za pojedince (KI), kao i obrazac zahteva za državne institucije (KO), možete pronaći na sajtu Ustavnog suda www.gjk-ks.org ili klikom na dole navedene linkove: