Studenti Univerziteta u Prizrenu “Ukshin Hoti” posetili Sud

19.05.2023

Grupa studenata prve godine Pravnog fakulteta u okviru Univerziteta u Prizrenu “Ukshin Hoti”, na čelu sa profesorom tog univerziteta, prof. dr. Kadri Kryeziu, boravila je u poseti Ustavnom sudu.

Studente su na sastanku ugostili predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Gresa Caka – Nimani i sudija Ustavnog suda, g. Safet Hoxha.

Nakon što im je poželela dobrodošlicu, predsednica Caka – Nimani je upoznala buduće pravnike sa funkcijom koju Ustavni sud ima u odnosu na druge vlasti u zemlji i sa važnom ulogom koju je on tokom godina imao u uspostavljanju i zaštiti temelja ustavnog poretka. U nastavku je govorila i o procesu odlučivanja Suda i stalnom pozivanju na sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima koje se vrši u svakoj njegovoj odluci.

Predsednica Caka – Nimani je na kraju poručila studentima da se više angažuju na svojim univerzitetskim studijama i sticanju stručnih znanja, zarad razvoja i unapređenja pravne strukture zemlje u suočavanju sa budućim izazovima.

U svojoj prezentaciji pred studentima UPZ-a, sudija Safet Hoxha je izneo kratko izlaganje koje se odnosilo na strukturu i sastav Ustavnog suda, proces podnošenja zahteva i postupanje po njima do donošenja odluke sudija.