Poseta u Ustavnom sudu Hrvatske

09.03.2018

Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Arta Rama-Hajrizi, u pratnji sudija Ustavnog suda, g. Almira Rodriguesa i gđe Selvete Gërxhaliu-Krasniqi, i generalnog sekretara Suda, g. Milota Vokshija, boravila je u četvrtak, 8. marta 2018. godine u službenoj poseti Zagrebu.

U okviru posete organizovane na poziv Ustavnog suda Republike Hrvatske, predsednica Rama-Hajrizi i delegacija Ustavnog suda Kosova su ostvarili odvojene sastanke sa svojim hrvatskim kolegama.

Tokom razgovora sa predsednikom Ustavnog suda Hrvatske, g. Miroslavom Šeparovićem, predsednica Rama-Hajrizi je istakla napredak i dostignuća koja su do sada zabeležena u ustavnom pravosuđu Kosova, kao i poštovanje sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava prilikom odlučivanja.

Predsednica Rama-Hajrizi je dalje istakla važnost i neophodnost podrške Ustavnog suda Hrvatske u naporima Ustavnog suda Kosova za članstvo u različitim međunarodnim organizacijama i forumima ustavnih sudova.

Oba predsednika su dalje razmenila svoja stanovišta o izazovima sa kojima se suočavaju ustavni sudovi obeju država, kao i potrebu za jačanjem nezavisnosti pravosuđa u funkciji efikasnije vladavine zakona.

Tokom boravka u Zagrebu, predsednicu Artu Rama-Hajrizi i delegaciju Ustavnog suda Kosova je dočekao na sastanak i predsednik Skupštine Republike Hrvatske, g. Goran Jandroković.