Saopštenje

01.04.2019

Tokom marta 2019. godine, u Ustavnom sudu:

• održane su 2 plenarne sednice
• održane su 7 veća za razmatranje
• razmatrani/rešeni su 7 zahteva

Na veb stranici Suda objavljene su (1) Presuda, (12) Rešenja i (1) Odluka:

• Br. predmeta: KI 204/18
Podnosilac zahteva: Šemsidin Bilibani
Rešenje

• Br. predmeta: KO 157/18
Podnosilac zahteva: Vrhovni sud Republike Kosova
Presuda

• Br. predmeta: KI 178/18
Podnosilac zahteva: Bujar Hoti
Rešenje

• Br. predmeta: KI 22/18
Podnosilac zahteva: Enver Pllana
Rešenje

• Br. predmeta: KO 131/18
Podnosilac zahteva: Predsednik Republike Kosovo
Rešenje

• Br. predmeta: KI 136/18
Podnosilac zahteva: Fisnik Emini
Rešenje

• Br. predmeta: KI 75/18
Podnosilac zahteva: Ilmi Behrami i Fatime Behrami-Parduzi
Rešenje

• Br. predmeta: KI 70/18
Podnosilac zahteva: Alfred Zylfaj
Rešenje

• Br. predmeta: KI 93/18
Podnosilac zahteva: DPZ „Elektron“
Rešenje

• Br. predmeta: KI 85/18
Podnosilac zahteva: Baki Gashi
Rešenje

• Br. predmeta: KI 09/18
Podnosilac zahteva: „FINCA“ Kosovo
Rešenje

• Br. predmeta: KI 31/18
Podnosilac zahteva: Opština Peć
Odluka

• Br. predmeta: KI 61/18
Podnosilac zahteva: Azem Qorri i drugi
Rešenje

• Br. predmeta: KI 50/18
Podnosilac zahteva: Ðeljalj Kazagić
Rešenje