Radionica o evropskim standardima ljudskih prava

07.06.2019

Ustavni sud Republike Kosovo, u saradnji sa Kancelarijom Saveta Evropa u Prištini, organizovao je zajedničku radionicu na temu: “Evropski standardi ljudskih prava u pogledu razumnog trajanja postupaka”, koja je održana u Hotelu “Garden” u Prištini.

Koncept razumnog trajanja u procesiranju zahteva, gledano iz perspektive sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava, najčešći razlozi za kašnjenje u sudskom postupku, mehanizmi prevencije i kompenzacije u slučajevima preterano dugih postupaka, kao i evropski standardi ljudskih prava u pogledu razumnog trajanja postupaka, bile su samo neke od tema o kojima se razgovaralo na radionici.

Učesnici panela i glavni govornici na organizovanoj radionici bili su: g. Bajram Ljatifi, zamenik predsednika Ustavnog suda Kosova, g. Miodrag Đorđević, zamenik predsednika Vrhovnog suda Slovenije, gđa Maria Filatova, bivši pravnik u Evropskom sudu za ljudska prava i gđa Mirela Bogdani, predavač na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tirani.

Održana radionica obeležava još jednu u nizu aktivnosti u sklopu projekta podržanog od strane Kancelarije Evropskog saveta u Prištini i Ambasade Norveške na Kosovu, koji ima za cilj unapređenje profesionalnih kapaciteta Ustavnog suda, radi delotvornije primene evropskih standarda prilikom razmatranja individualnih žalbi i komunikacije sa javnošću.