Predsednica Rama-Hajrizi primila ombudsmana Albanije

06.06.2019

Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Arta Rama-Hajrizi, primila je ombudsmana Republike Albanije, gđu Erindu Ballanca, u pratnji njenog kolege na Kosovu, g. Hilmija Jasharija.

Nakon što joj je izrazila dobrodošlicu, predsednica Rama-Hajrizi je upoznala gđu Ballanca sa poslednjim dostignućima koje je zabeležilo Kosovo u oblasti ustavnog sudstva, kao i sa prevaziđenim izazovima u radu Ustavnog suda tokom protekle godine, nakon istovremenog odlaska četiri sudije, od kojih su dvoje bili međunarodne sudije.

Predsednica Rama-Hajrizi je istakla odlične odnose sa homolognim institucijama u regionu, a posebno sa Ustavnim sudom Albanije, kao i stalne napore koji se ulažu na konsolidaciji profesionalnih kapaciteta Suda, zasnovano na standardima koje zastupa Evropski sud za ljudska prava.

Na sastanku je naglašena i potreba za međuinstitucionalnom saradnjom između Republike Kosovo i Republike Albanije radi neophodnih dopuna pravnog okvira, u cilju produbljivanja daljih reformi u pravosudnim sistemima obe zemlje i usvajanja evropskih praksi za zaštitu ljudskih prava.

Obe strane su takođe istakle važnost poštovanja podele vlasti i očuvanja funkcionalne nezavisnosti sudova i nezavisnih institucija, kao osnovni preduslov za funkcionisanje ustavne demokratije u svakoj zemlji.