Predsednica Gresa Caka – Nimani reizabrana za drugi mandat na čelu Ustavnog suda

05.06.2024

Na administrativnoj sednici održanoj 5. juna 2024. godine, u skladu sa članom 114, stavkom 5. Ustava Republike Kosova, sudije Ustavnog suda Republike Kosova reizabrali su sadašnju predsednicu Suda, gđu. Gresa Caka – Nimani, da služi drugi mandat na čelu Ustavnog suda.