Osnivanje privremenog sekretarijata Ustavnog Suda Republike Kosovo

02.02.2009

Osnivanjem privremenog Sekretarijata Ustavni sud Kosova je obeležio još jedan značajan korak ka demokratskom razvoju. U ponedeljak, 2. februara 2009. godine, privremeni Sekretarijat je počeo da služi institucije i građane Kosova, pružajući im mogućnost da u skladu sa zakonom podnose zahteve odnosno predstavke Ustavnom sudu Republike Kosovo. Privremeni sekretarijat se nalazi u zgradi Ustavnog suda Republike Kosovo, gradić Pejton, bivša zgrada KZK u Prištini. 
Ustavni sud Kosova je osnovan januara 2009. godine. Svojom nadležnošću za razmatranje zakona i individualnih zahteva o kršenju prava, sud čini najviši organ kontrole izvršne i zakonodavne vlasti na Kosovu, kao i najvišeg arbitara za tumačenje ustavnih odredbi zaštite ljudskih prava i sloboda.

Organizacija East West Management Institute (EWMI), je uz finansijsku pomoć DFID-a Ujedinjenog Kraljevstva, pružila osnovnu tehničku podršku radnoj grupi Vlade Kosova, koja je zadužena osnivanjem Ustavnog suda. Organizacija EWMI, je neprofitabilna organizacija SAD, koja je do sada već stekla svoju reputaciju na Kosovu i koja ima već 18. godina radnog iskustva na Balkanu u oblasti vladavine zakona, reforme tržišta i pružanja pomoći civilnom društvu.

Predsednik Sejdiu je, svojim pismom upućenim organizaciji EWMI,  čestitao istoj na velikom postignuću i ujedno pružio svoju i podršku institucija Kosova za dalji razvoj Ustavnog suda Republike Kosovo.

Brzo i uspešno osnivanje Ustavnog suda je rezultat podrške i odlične saradnje kabineta Predsednika Ksoova, kabineta Predsednika Vlade, Ministarstva javnih službi i domaćih i stranih stručnjaka. Obraćajući se iz Nju Jorka, Adrian Hewryk, Predsednik EWMI-ja je naglasio, “Pohvalili bi zalaganje i profesionalizam svih institucija koje su bile uključene u ovu aktivnost, koja je rezultirala uspešnim osnivanjem ovog značajnog zakonodavnog organa.”  EWMI je tokom ovog procesa služio kao sekretarijat grupe, pružajući značajnu stručnu pomoć i koordinaciju rada svih anagažovanih strana, domaćih i stranih. Radna grupa je tako postigla zadivljujuće rezultate: 

  • Zakon o Ustavnom sudu, usvojen od strane Skupštine Kosova novembra meseca, nakon šest meseci intenzivnog rada radne grupe;
  • Budžet Ustavnog suda je pripremljen i uključen u plan budžeta Vlade;
  • Grupa je postigla dogovor o strukturi organizacije Sekretarijata Ustavnog suda; i
  • Pronađeni su privremeni i stalni objekti Ustavnog suda. Osim ovog, EWMI je pripremio nacrt Poslovnika o radu Ustavnog suda, koji će se podneti članovima suda, nakon njihovog imenovanja.

Pošto je ovo nova institucija za sve kosovare, Ustavnom sudu će, ukoliko želi biti adekvatno ustanovljen i efikasan u svom radu,  trebati tehnička podrška. EWMI je sproveo niz obuka za osoblje, kao i kampanja za informisanje javnosti, sve to kako bi se ista suočila sa ovim velikim izazovom i kako bi osoblje Ustavnog suda bilo kvalifikovano i dobro obučeno, kako bi radnici Ustavnog suda bili u mogućnosti da ispune svoj mandat, kako bi se zastupnici informisali o tome kako podneti zahtev Ustavnom sudu i kako bi građani bili upoznati sa postojanjem Ustavnog suda i značajem istog.