Obuka o pravu na privatnost

04.06.2024

Ustavno-pravni savetnici Ustavnog suda Republike Kosovo učestvovali su na dvodnevnoj obuci o pravu na privatnost, organizovanoj uz podršku Kancelarije Saveta Evrope u Prištini, 3. i 4. juna 2024. godine. u hotelu „Sirijus“ u Prištini.

Glavne teme prvog dana obuke bile su pravo na privatni i porodični život, koncept „negativnih i pozitivnih obaveza“ države prema članu 8 (Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života) Evropske konvencije o ljudskim pravima, pitanja i trendovi zaštite podataka u zemlji, kao i nadzor telekomunikacija i digitalnih komunikacija u krivičnom kontekstu.

Drugog dana obuke u fokusu diskusije bila je sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa prikupljanjem podataka (uključujući tajni nadzor), njihovo čuvanje i otkrivanje od strane državnih organa, standardi zaštite podataka i pristup ličnim informacijama, uključujući „zdravstvene podatke“, kao i upotreba ličnih podataka u svojstvu „dokaza“ u krivičnom postupku.

Ova dvodnevna obuka, organizovana u nizu stručnih obuka za savetnike Ustavnog suda u okviru projekta „Podrška Ustavnom sudu u primeni i širenju evropskih standarda ljudskih prava“ Kancelarije Saveta Evrope u Prištini, održana je sa međunarodnim ekspertima struke, angažovanim uz podršku Saveta Evrope.