Obaveštenje za medije

08.02.2010

Ustavni sud Republike Kosova će, 9. februara 2010. godine, održati Sednicu saslušanja u vezi sa zahtevom za određivanje privremene mere za predmet KI 73/09, Mimoza Kusari-Lila vs. Centralnoj izbornoj komisiji.
Sednica će se održati u sali za suđenja Pravnog fakulteta Prištinskog Univerziteta, sa početkom od 15:00 časova.
Ulazak publike i predstavnika medija u sali za suđenja počinje od 14:00 časova, po redosledu prijavljivanja.
Obaveštavamo vas da je prostor sale za suđenja ograničen i da će se vrata sale zatvarati u 14:40 časova, ili i ranije, ukoliko se popunjava maksimalan kapacitet sedišta u sali.
Imajući u vidu ovu činjenicu, pozivamo vas da budete ispred sale za suđenja pre 14:00 časova.
Prethodno će se ulazak u sali kontrolisati od zvaničnika Policije Kosova.
Sva lica, osim novinara, kamermana i fotoreportera, opremljenih redovnim identifikacionim karticama, biće podvrgnuta kontroli pre ulaska u sali.
Za dodatne informacije u vezi sa Sednicom saslušanja, molimo da kontaktirate Kancelariju za odnose s medijima i javnošću, na telefon 038/220-107, ili e-mail adresu: [email protected].