Obaveštenje za medije

26.11.2009

Obaveštavamo vas da će dana 30. novembra 2009. godine Ustavni sud Kosova održati sudsko saslušanje u vezi zahteva za ocenu ustavnosti po slučaju KO 01/09 , ocenu ustavnosti člana 7. Statuta opštine Prizren.
Saslušanje će biti održano u sudnici Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini, sa početkom u 15:00 časova.
Ulazak javnosti i medija u sudnicu sprovešće se između 14:00 i 14:40 časova, po redosledu pojavljivanja u sudnici.
Pristup sudnici biće pod kontrolom službenika Kosovske policije. Sva lica izuzev novinara sa odgovarajućim identifikacionim karticama biće podložna kontroli pre ulaska u sudnicu.
Obaveštavamo Vas da je prostor u sudnici ograničen i vrata sudnice biće zatvorena u 14:40 časova ili čim bude ispunjen kapacitet sudnice, koje god nastane pre. Imajući isto u vidu, pozivamo Vas da dođete pred sudnicu pre 14:00 časova.
Za podrobnije informacije o gore pomenutom saslušanju, molimo vas kontaktirajte Kancelariju glavnog sekretara na broj + 381 38 220 104 ili na emejl adresu [email protected].