Obaveštenje za medije

15.07.2016

Pravni savetnici Ustavnog suda Republike Kosovo i savetnici Vrhovnog suda Republike Kosovo, učestvovali su u zajedničkoj radionici na temu “Odnosi Ustavnog suda i Vrhovnog suda sa medijima“, koja je održana u hotelu „Sirius“ u Prištini, u četvrtak, 14. jula 2016. godine.

Organizovana uz podršku Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), radionica je imala za cilj obuku savetnika oba suda o aktivnim i profesionalnim odnosima sa medijima, koristima i prednostima dobrih odnosa sa javnošću, kao i tumačenju odluka sudova u medijima.

Moderator radionice je bio predsedavajući sudija u Vrhovnom upravnom sudu pokrajine Baden-Württemberg u Nemačkoj, prof. dr. Jan Bergmann, koji je, između ostalog, diskutovao i o razlici između poverljivosti i transparentnosti u radu sudova.