Obaveštenje za medije

02.03.2016

Predsednica Ustavnog suda  Republike Kosovo, gđa Arta Rama-Hajrizi i sudija Ustavnog suda  gđa Gresa Caka-Nimani su u sredu, 2. marta 2016. godine, dočekale pomoćnika administratora Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) za Evropu i Evro-Aziju, g. Thomasa Melia i direktora USAID-a za Kosovo, g. Jamesa Hopea.
 
Predsednica Rama-Hajrizi se zahvalila g. Meliu na stalnoj podršci koju USAID pruža Ustavnom sudu Kosova od samog osnivanja, ocenjujući doprinos ove misije kao veoma važan za vladavinu prava na Kosovu. 

Ona je istakla važnost konsolidacije i daljeg promovisanja nezavisnog pravosuđa u zemlji, pre svega kroz poštovanje institucionalne i finansijske nezavisnosti sudova, kao i angažovanjem stručnjaka za sudije.

Razgovor se dalje fokusirao na izazove sa kojima se suočava Ustavni sud Kosova, i tom prilikom su razmenili ideje i stavove u vezi sa realizacijom zajedničkih projekata koji imaju za cilj profesionalno unapređenje sudija i pravnih savetnika Ustavnog suda.

Pomoćnik administratora USAID-a za Evropu i Evro-Aziju g. Thomas Melia, je obećao dalju podršku za Ustavni sud od strane misije koju vodi.