Obaveštenje za medije

10.11.2015

Na sednici održanoj 10. novembra 2015. godine, Ustavni sud Republike Kosovo je većao i jednoglasno odobrio privremenu meru u slučaju KO130/15, zahtevu podnetom od strane predsednice Republike Kosovo “u vezi sa ocenom saglasnosti ‘Asocijacije/Zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu – opšti principi/glavni elementi’ sa duhom Ustava, članom 3. stav 1. [Jednakost pred zakonom], Poglavljem II [Prava i osnovne slobode] i Poglavljem III [Prava zajednica i njihovih pripadnika] Ustava Republike Kosovo”.

Ustavni sud je doneo i objavio Odluku o privremenoj meri kojom se obustavlja sprovođenje daljih pravnih radnji na osnovu ovih “opštih principa/glavnih elemenata” Asocijacije/Zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu, koji čekaju na razmatranje  saglasnosti ovih načela sa Ustavom od strane Ustavnog suda.

Ova Odluka o privremenoj meri je bez prejudiciranja daljih odluka koje će biti donete od strane Ustavnog suda o prihvatljivosti ili meritumu zahteva.