Obaveštenje za medije

27.10.2015

Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, Arta Rama-Hajrizi, dočekala je novu ambasadorku Kraljevine Holandije na Kosovu, gđu Gerrie Willems, u utorak, 27. oktobra 2015. godine.

Tokom razgovora predsednica Rama-Hajrizi je upoznala ambasadorku Willems sa dosadašnjim radom Ustavnog suda, sa trenutnim izazovima funkcionisanja, kao i sa sprovođenjem sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava prilikom razmatranja zahteva.

Predsednica Rama-Hajrizi je naglasila i dobru saradnju Ustavnog suda Kosova sa Ustavnim sudovima drugih zemalja, naglašavajući kao veoma važnu saradnju i razmenu međusobnih iskustava ka razvoju ustavnog sudstva u zemlji.

Ona se zahvalila ambasadorki Willems na podršci koju je Kraljevina Holandije dala Ustavnom sudu i našoj zemlji u oblasti vladavine prava i učlanjenja u raznim međunarodnim organizacijama.

Ambasadorka Willems je izrazila spremnost svoje zemlje da i dalje podrži Ustavni sud i Kosovo u poboljšanju demokratskih standarda za sprovođenje prava kroz konsolidovanje pravnog i ustavnog okvira.