Obaveštenje za medije

15.10.2015

Delegacija visokog nivoa Venecijanske komisije, koju predvodi predsednik, g. Gianni Buquicchio, posetiće Ustavni sud Republike Kosovo, u petak, 16. oktobra 2015. godine.

Predsednika Buquicchio i delegaciju Venecijanske komisije primiće predsednica Ustavnog suda, Arta Rama-Hajrizi.

Sastanak će se održati u kabinetu predsednice Suda, sa početkom u 09:30 sati.

Tokom boravka na Kosovu, delegacija Venecijanske komisije, na čelu sa predsednikom Buquicchiom, sastaće se i sa najvišim državnim rukovodiocima u zemlji i po prvi put će prisustvovati ceremoniji proslave sudske godine Ustavnog suda.