Obaveštenje za medije

17.06.2015

Pozvan da učestvuje na 103. plenarnoj sednici Venecijanske komisije, predsednik Ustavnog suda Republike Kosovo, prof. dr Enver Hasani, otputovao je za Veneciju u Italiju, u sredu, 17. juna 2015. godine.

Dana 19. i 20. juna 2015. godine, održaće se 103. plenarna sednica Venecijanske komisije na kojoj će predsednik Hasani učestvovati u svojstvu člana, predstavnika Republike Kosovo.

Predsednik Hasani će učestvovati kao panelista i u radu dve potkomisije Venecijanske komisije: o demokratskim institucijama i o osnovnim pravima, koje će se održati u četvrtak, 18. juna 2015. godine.