Obaveštenje za medije

26.05.2015

Delegacija Vrhovnog suda Republike Albanije, koju će činiti pravni savetnici i administrativno osoblje ove institucije, boraviće u studijskoj poseti Ustavnom sudu Republike Kosovo, od  27. do 29. maja 2015. godine.

Prilikom posete, delegacija Vrhovnog suda Albanije će biti detaljnije obaveštena o organizaciji i radnim metodama Pravnog departmenta i drugih odeljenja, koja funkcionišu u sastavu Ustavnog suda Republike Kosovo.  

Pored razmene iskustava između kolega dva suda, uz pomoć projekta Saveta Evrope za podršku implementacije evropskih standarda za ljudska prava, u četvrtak 28. maja 2015. godine, biće održana zajednička radionica na temu: “Pravo na pravno suđenje prema članu 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima: Civilni aspekt”.

Radionica će se održati u Konferencijskom centru „Orion“ u Prištini, sa početkom u 09:00 časova.