Obaveštenje za medije

21.05.2015

Na sednici održanoj u četvrtak, 21. maja 2015. godine, u skladu sa članom 114. tačkom 5. Ustava Republike Kosovo, sudije Ustavnog suda Kosova su izabrale sudiju, mr. sc Artu Ramu-Hajrizi za novu predsednicu Suda. 

Sudija Arta Rama-Hajrizi preuzeće funkciju predsednika Ustavnog suda Kosova, nakon što sadašnji predsednik Suda, prof. dr Enver Hasani, bude završio mandat, 26. juna 2015. godine.

Mandat predsednika Ustavnog suda Kosova je tri godine.