Obaveštenje za medije

30.04.2015

U četvrtak, 30. aprila 2015. godine, Ustavni sud Republike Kosovo je objavio na svojoj veb stranici rešenje u slučaju KO22/15, koje se tiče zahteva podnetog od strane ombudsmana Republike Kosovo za ponovnim razmatranjem rešenja o neprihvatljivosti u slučaju KO155/14 Ustavnog suda, od 13. novembra 2014. godine.

Ceo tekst rešenja je dostavljen svim stranama i biće objavljen u Službenom listu Republike Kosovo u dogledno vreme.

Rešenje možete pročitati na navedenom linku:

http://www.gjk-ks.org/wp-content/uploads/vendimet/gjk_ko_22_15_aktvendim_srb.pdf