Obaveštenje za medije

03.03.2015

Ustavni sud Republike Kosovo je odlučio o slučaju KO155/14, dana 13. novembra 2014. godine. Zahtev je podnet od strane Ombudsmana.

Ustavni sud potvrđuje da nikada niti u jednom slučaju do sada nije imao probleme sa svojim kvorumom, što znači da uvek i u svakom slučaju je imao potreban kvorum kao Sud.

U vezi sa slučajem KO155/14, kao i što je gorenavedeno, Sud ponavlja da nije imao zahtev od nijednog sudije koji zahteva da se slučaj proglašava prihvatljivim, tako da istekom desetog dana slučaj je postao pravosnažan.

Zahtev za izuzeće iz diskusije je podneo sudija Robert Carolan jedan dan pre isteka roka od deset dana, ali u Kancelariju predsednika Suda stigao je nakon objavljivanja odluke. Dakle, sudija nije sledio zakonom predviđen postupak.

S tim u vezi, Sud se u poslednjim sednicama, januar-februar 2015. godine,  uopšte nije izjasnio, jer se ni sudija Robert Carolan nije izjasnio.

Dana 26. februara 2015. godine, Ombudsman je podneo zahtev kojim je tražio razmatranje istog predmeta kao i u prvom slučaju, koji je registrovan pod brojem KO22/15. Zahtev za izuzeće iz diskusije je opet podneo sudija Robert Carolan, ovaj put se zvanično obratio, kao što je i predviđeno, predsedniku Ustavnog suda, Prof. dr Enver Hasani.

Ovaj zahtev će biti razmotren na prvoj sledećoj sednici tokom meseca mart 2015. godine i o tome će biti obaveštene sve strane i šira javnost.

Svako tumačenje koje se pravi u javnost o navodnoj falsifikaciji i slično, samo što pokazuje o drugim namerama a ne o shvatanju unutrašnjih procedura Ustavnog suda i ustavnog sudstva uopšteno.

Sud stavlja do znanja da od njegovog osnivanja i do dan danas, sva rešenja o neprihvatljivosti, a ima njih na hiljade, imaju isti oblik što se tiče prve stranice, bez izuzetka, i nemaju nikakvu vezu sa potpisima sudija i sličnim stvarima.

Poslednje izjave od određenih institucija Republike Kosovo su neposredan pritisak nad nezavisnošću Ustavnog suda Republike Kosovo i ucene nad njegovim radom.

Ustavni sud, kao i do sada, će ostati potpuno nezavisan u ispunjenju njegovih ustavnih zadataka i obaveza.

Sud takođe obaveštava širu javnost da ne namerava da odstupi od izvršenja njegovih ustavnih obaveza uprkos vršenih pritisaka i ucena.