Obaveštenje za medije

22.08.2014

U četvrtak, 21. avgusta 2014. god., Ustavni sud Republike Kosovo je većao i glasao o slučaju KO119/14, koji se odnosi na ocenu ustavnosti Odluke br. 05-V-001, izglasane od strane 83 poslanika Skupštine Republike Kosovo, o izboru predsednika Skupštine Republike Kosovo, od 17. jula 2014. god.

Zahtev je podnet Sudu 18. jula 2014. god. od strane Xhavit Halitija i 29 drugih poslanika Skupštine Republike Kosovo.

Ustavni sud je odlučio sledeće:


I.    Jednoglasno, DA PROGLASI zahtev prihvatljivim;

II.    Većinom glasova, DA UTVRDI da:

a.    Sastanak i postupak koji je sleđen nakon odlaganja konstitutivne sednice, 17. jula 2014. god., od strane predsedavajućeg zbog nedostatka kvoruma povredio je član 67 (2) u vezi sa članom 64 (1) Ustava i Poglavlje III, Poslovnika koje  sprovodi ove članove;

b.    Odluka br. 05-V-001 od 17. jula 2014. god. je neustavna kako zbog postupka koji je sleđen tako i zbog sadržaja, jer nije bila najveća parlamentarna grupa ta koja je predložila predsednika Skupštine i, prema tome, je nevažeća;

c.    Konstitutivna sednica Skupštine, koja je počela 17. jula 2014. god., nije bila završena, time što nije izabran predsednik i potpredsednici Skupštine. Prema tome, Skupština mora da završi konstitutivnu sednicu, birajući predsednika i potpredsednika u skladu sa članom 67(2) u vezi sa članom 64 (1) Ustava i Poglavlje III Poslovnika koje sprovodi ove članove i u skladu sa ovom Presudom;


Ceo tekst Presude biće dostavljen stranama, objavljen na web-stranici Suda i u Službenom listu u dogledno vreme.