Obaveštenje za medije

01.07.2014

U utorak, 1. jula 2014. god., Ustavni sud Republike Kosovo je objavio na svojoj veb stranici presudu u slučaju KO103/14, podnet od strane Predsednika Republike Kosovo u vezi sa kompatibilnošću člana 84. [Nadležnosti Predsednika] stava 14. sa članom 95. [Izbor Vlade] Ustava Kosova.

Ceo tekst presude je dostavljen svim stranama i biće objavljen u Službenom listu Republike Kosovo u dogledno vreme.