Obaveštenje za medije

14.05.2014

Predsednik Ustavnog suda Republike Kosovo Prof. dr Enver Hasani, dočekao je delegaciju Republike Češke na čelu sa Glavnim tužiocem ove zemlje g. Pavel Zeman, u sredu, 14. maja 2014. god.

Predsednik Hasani je u početku predstavio sastav i način funkcionisanja Ustavnog suda, navodeći i izazove sa kojima se suočavala do sada ova institucija. On je upoznao goste iz Češke i sa međusobnim odnosima ove institucije sa drugim homolognim institucijama u regionu i šire, istovremeno zahvaljujući Češku Republiku za doprinos dat Ustavnom sudu i jačanju vladavine prava na Kosovu.

Glavni tužilac Zeman je visoko ocenio profesionalizam Ustavnog suda Kosova i naglasio da nezavisnost sudstva je neophodna, kao preduslov za efikasnu pravnu državu. On je ocenio kao veoma važnim nastavak saradnje i razmenu iskustava između sudova i tužilaštava dviju zemalja.

U ovom sastanku je prisustvovao i ambasador Republike Češke u Kosovo, g. Jiri Dolezel.