Obaveštenje za medije

10.05.2014

U ponedeljak, 12. maja 2014. god., u Ustavnom sudu Republike Kosovo svečano će se obeležiti početak projekta, kojim je omogućena obuka pravnih savetnika Ustavnog suda Republike Kosovo u Evropskom sudu za Ljudska Prava, sa sedištem u Strazburu.  

Na ovoj svečanosti, koja počinje u 13:30 časova, učesnicima će se obratiti prigodnim govorom prof. dr Enver Hasani, predsednik Ustavnog suda, gđa. Krystyna Marty Lang, Ambasadorka Švajcarske Konfederacije na Kosovu, kao glavni financijer ovog projekta, kao i g. Tim Cartwright, Šef Kancelarije Saveta Evrope u Prištini, koji je  posredovao u realizaciji ove obuke u Strazburu.

Prisutnim gostima u ovom događaju, pozdravnim govorom iz Strazbura, obratiće se  i dvoje pravnih savetnika Ustavnog suda, koji su već  počeli s ovom obukom u Evropskom sudu za Ljudska Prava.

Obuka pravnih savetnika Ustavnog suda u Strazburškom Sudu, ima za cilj sticanje praksi evropskog sudstva i njihovu primenu u ustavnom sudstvu Kosova.