Obaveštenje za medije

16.04.2014

Shodno članu 115. stavu 2. Ustava Republike Kosovo, Ustavni sud Republike Kosovo je objavio Godišnji izveštaj za 2013. godinu.

Godišnji izveštaj za 2013. godinu je usvojen na administrativnom zasedanju Ustavnog suda, održanom 27. januara 2014. god.

Izveštaj možete naći na službenom internet portalu Ustavnog suda: www.gjk-ks.org.