Obaveštenje za medije

31.03.2014

Tokom sednice održane, 31 marta 2014, Ustavni sud Republike Kosovo je većao i glasao o slučaju KO44/14, “Ocena ustavnih amandmana predloženih od strane Vlade koje je podneo predsednik Skupštine Republike Kosovo, 11. marta 2014. god.“ – koja se tiču transformacije Kosovske Snage Bezbednosti (KSB) u Oružane Snage Kosova (OSK).

Ustavni sud, kao konačna vlast tumačenja Ustava, jednoglasno je odlučio da:

I. Zahtev je prihvatljiv;

II. Predloženi amandmani ne umanjuju prava i sloboda zagarantovana Poglavljem II, Ustava Republike Kosova

Pun tekst presude biće dostavljen stranama i objavljen u Službenom listu, u dogledno vreme.