Obaveštenje za medije

03.03.2014

U nedelju, 2. marta 2014. god., dva pravna savetnika Ustavnog suda Republike Kosovo su otputovala za petomesečnu obuku u Strazburu, u sedište Evropskog Suda za Ljudska Prava. 

Obuka i boravak pravnih savetnika u Sudu u Strazburu omogućeni su posredovanjem Kancelarije Saveta Evrope u Prištini i financijskom podrškom Švajcarske Ambasade na Kosovo. 

Zahvaljujući donaciji Švajcarske Ambasade i posredovanju Kancelarije Saveta Evrope, svim pravnim savetnicima Ustavnog suda biće omogućena obuka u Evropskom sudu u Strazburu, radi boljeg prisvajanja evropske sudske prakse i primenjivanja iste u ustavnom sudstvu Kosova.