Obaveštenje za medije

03.09.2013

Dana 3. septembra 2013. god., Ustavni sud Republike Kosovo je odlučio u slučaju KO 108/13 u vezi sa zahtevom za ocenu ustavnosti Zakona o amnestiji, br. 04/L-209, što se tiče njegovog sadržaja i procedure usvajanja istog.

Zahtev je 19. jula 2013. god. podnela Sudu gđa Albulena Haxhiu sa 12 drugih poslanika Skupštine Republike Kosovo.

Ustavni sud je odlučio kao što sledi:

1.    Da jednoglasno proglasi zahtev prihvatljivim;

2.    Da jednoglasno oglasi da je procedura usvajanja Zakona o amnestiji, br. 04/L-209, u saglasnosti sa Ustavom Republike Kosovo;

3.    Da većinom glasova oglasi da je Zakon, br. 04/L-209, o amnestiji, što se tiče njegovog sadržaja, u saglasnosti sa Ustavom izuzev sledećih članova: 1.1.10. (Uništenje ili oštećenje imovine), 1.1.11. (Podmetanje požara), 1.1.15.10. (Falsifikovanje dokumenata), 1.1.15.11. (Posebni slučajevi falsifikovanja dokumenata), 1.2.5. (Oštećenje pokretne imovine), 1.2.9.7. (Falsifikovanje službenih dokumenata), 1.3.1. (Oštećenje tuđeg predmeta), 1.3.5.6. (Falsifikovanje dokumenata) i 1.3.5.7. (Falsifikovanje službenih dokumenata);

u vezi sa sledećim krivičnim delima:

– iz Krivičnog zakona Republike Kosovo (Službeni list Republike Kosovo br. 19/13 2012) članovi: 333.(1), 334.(1), 398 i 399.(1) 1.1, 1.4;

– iz Privremenog krivičnog zakona Kosova (Uredbe UNMIK-a br. 2003/25 od 6. jula 2003. god., Službeni list br. 2003/25, i Uredbe UNMIK-a br. 2004/19 o izmenama Privremenog krivičnog zakona Kosovo) članovi: 260. i 348;

– iz Krivičnog zakona SAPK (Službeni list br. 20/77, i Uredba UNMIK-a 1999/24 i 2000/59 o primenjivom zakonu na Kosovu) članovi: 145., 203. i 216.

Odluka Suda će biti blagovremeno dostavljena strankama, postavljena na veb stranici Suda i objavljena u Službenom listu Republike Kosovo.