Obaveštenje za medije

01.11.2012

Ustavni sud Republike Kosovo organizovaće radni seminar u Skoplju, u Makedoniji, 2. i 3. novembra 2012. god., uz podršku Nemačke agencije za saradnju (GIZ).

Tema ovog radnog seminara je: “Procedure Ustavnog suda za kontrolu ustavnosti državnih mera u sva tri ogranka vlasti – moguća reagovanja na neustavnost”.

Seminarom će rukovoditi prof. dr Lothar Michael, profesor javnog i ustavnog prava na Univerzitetu u Dizeldorfu,  u Nemačkoj.