Obaveštenje za medije

14.10.2012

Predsednik Ustavnog suda Republike Kosovo, prof. dr Enver Hasani, će u ponedeljak 15. oktobra 2012. god., primiti u službenu posetu delegaciju Ustavnog suda Republike Litvanije.

Litvansku delegaciju će predstavljati sudije Dainius Zalimas i Pranas Kuconis.

Sastanak će se održati u kancelariji predsednika Ustavnog suda Kosova, sa početkom od u 15:00 časova.