Obaveštenje za medije

11.05.2012

Predsednik Ustavnog suda Republike Kosovo, prof. dr Enver Hasani, je danas primio u zvaničnu posetu ministra pravde Republike Hrvatske, g. Orsata Miljenića.

Tokom sastanka, predsednik Hasani je obavestio ministra Miljenića o radu i organizaciji Ustavnog suda Kosova, kao i o dobrim bilateralnim odnosima i visokom nivou saradnje sa Ustavnim sudom Hrvatske.

Sa njegove strane, ministar Miljenić je pozitivno ocenio dosadašnji razvoj ustavnog sudstva Kosova i potvrdio angažovanje Hrvatske Vlade u pružanju pomoći u nastavku reformi u sistemu pravosuđa.

Obe strane su izrazile volju u jačanju saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesa u oblasti pravosuđa.