Obaveštenje za medije

22.03.2012

Delegacija Ustavnog suda Republike Kosovo predvođena predsednikom Suda, prof. dr Enverom Hasanijem, će 23. i 24. marta 2012. god. učestvovati na 14. međunarodnom Kongresu o uporednom ustavnom i evropskom pravu u Regensburgu, Nemačkoj.

U okviru mnogih prezentacija od strane akademika i sudija evropskih ustavnih sudova, prof. dr Enver Hasani će na Kongresu održati izlaganje na temu: „Uloga Ustavnog suda u konstitucionalizaciji kosovske politike“.

Tokom posete Regensburgu predsednik Hasani će održati sastanke sa službenicima nemačke Fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), koja je organizator ovog Kongresa.