Obaveštenje za medije

11.03.2012

U saradnji sa Nemačkom agencijom za međunarodnu saradnju (GIZ), dana 12. i 13. marta 2012. god., Ustavni sud Republike Kosova će organizovati radni seminar u Sandanski, u Bugarskoj, na temu “Ustavna sudska razmatranja na Kosovu – Nemačka perspektiva”.

Seminarom će rukovoditi prof. dr Lothar Michael, profesor Univerziteta u Dizeldorfu u Nemačkoj, dok su pozvani gosti gđa Stefka Stoeva i g. Rumen Nenkov, sudije Ustavnog suda Republike Bugarske, kao i prof. dr Xhezair Zaganjori, sudija Ustavnog suda Republike Albanije.