Obaveštenje za medije

22.06.2011

U Ustavnom sudu Republike Kosovo su 21. i 22. juna održane radionice na teme: „Pravni položaj izabranih službenika i poslanika“ i „Ustavni sud i mediji“.

Radionice, organizovane u saradnji sa Nemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (Fondacija IRZ), su omogućile diskusiju o položaju i odgovornostima zastupnika, koje odabere narod, u Republici Kosovo, Republici Albaniji i Federalnoj Republici Nemačkoj, kao i o odnosu medija sa ustavnim sudovima ove tri države.

Gostujući panelisti, prof. dr Udo Steiner, nekadašnji sudija nemačkog Federalnog ustavnog suda i prof. dr Xhezair Zaganjori, sudija Ustavnog suda Albanije, su izneli svoje lične stavove o navedenim temama, pružajući još jednu dobru priliku za razmenu iskustava sa sudijama i pravnim savetnicima Ustavnog suda Republike Kosovo.