Obaveštenje za medije

04.05.2011

Predsednik Ustavnog suda Republike Kosovo, prof. dr Enver Hasani, je danas u prostorijama Suda, imao službeni sastanak sa nemačkim ministrom za saradnju i ekonomski razvoj, g. Dirkom Niebelom, koji je predvodio delegaciju visokih zvaničnika ove zemlje u društvu Ambasadora Federalne Republike Nemačke na Kosovu, g. Hansa Dietera Steinbacha.

Tokom susreta predsednik Hasani je obavestio g. Niebela o sastavu, funkciji i razvoju Ustavnog suda, kao i o drugim pitanjima u vezi sa vladavinom prava na Kosovu.

Predsednik Hasani je takođe obavestio njegove sagovornike o izazovima kojima Ustavni sud u svom radu nastavlja da se suočava, kako tehničkog tako i pravnog aspekta, istovremeno zahvaljujući Vladu Nemačke na pruženoj pomoći i podršci.

Sa druge strane, ministar Niebel je još jednom potvrdio podršku Nemačke Vlade Ustavnom sudu Kosova, pružajući osiguranja predsedniku Hasani da će institucija kojom on upravlja i dalje uživati potrebnu pomoć za bolje funkcionisanje, i u saglasnosti sa svojom misijom.