Obaveštenje za medije

28.03.2011

U vezi sa slučajem KO 29/11 „Sabri Hamitii ostali poslanici”, Ocena Ustavnosti Odluke Skupštine Republike Kosova, br. 04-V-04, u vezi izbora Predsednika Republike Kosova, 22. februara 2011. god.

Ustavni sud Republike Kosova, 28. marta 2011. god.,  je razmotrio i glasao u vezi sa slučajem KO 29/11, „Sabri Hamiti i ostali poslanici”, Ocena Ustavnosti Odluke Skupštine Republike Kosova, br. 04-V-04, u vezi izbora Predsednika Republike Kosova, 22. februara 2011. god.

Ustavni sud, jednoglasno, je odlučio da proglasi zahtev prihvatljivim i da, večinom glasova, sa dvoje nesaglasnih sudija, proglasi Odluku Skupštine Republike Kosova, br. 04-V-04, u vezi izbora Predsednika Republike Kosova, 22. februara 2011. god., kao neustavnom pošto je u suprotnosti sa zahtevima člana 86 Ustava Republike Kosova i demokratskim principima sadržani u njime

Kompletan tekst presude biće poslat strankama, uskoro.