Obaveštenje za medije

13.10.2010
Obaveštavamo Vas da je danas, 13. oktobra 2010, na internet portalu Ustavnog Suda: www.gjk-ks.org objavljeno zajedničko Mišljenje Neslaganju sudija Ustavnog Suda Almiro Rodrigues i Snezhana Botusharova, izraženo povodom donošenja presude u Slučaju br. KI 47/10 Naim Rrustemi i 31 drugih poslanika Skupštine Republike Kosovo protiv Njegove Ekselencije, Fatmira Sejdiua, Predsednika Republike Kosovo.

Verzije ovog mišljenja neslaganja na albanskom i engleskom jeziku, sada možete naći na internet portalu Ustavnog Suda: www.gjk-ks.org, dok će verzija na srpskom jeziku biti uskoro  objavljena.