Obaveštenje za medije

21.04.2010
Obeveštavamo vas, da na poziv Ustavnog suda Republike Turske, od dana 22-
24. aprila 2010. godine, delegacija Ustavnog suda Republike Kosovo, na čelu sa
predsednikom suda Prof. Dr. Enverom Hasanijem, zajedno sa njegovim
saradnicima, učestvovaće na 48 godišnjici funksioniranja Ustavnog suda Turske.
Izmeñu ostalog, delegaciji sa Kosova rezervisaće se poseban prijem i susret sa
Predsednikom Ustavnog suda Turske, g. Hasim Kilic.