Obaveštenje

24.03.2020

Ustavni sud Republike Kosova je primio u utorak, dana 24. marta 2020. godine, u 12:03 sati, zahtev koji je podnet od strane Predsednika Republike Kosova, njegove visosti, g. Hashim Thaçi, koji za predmet razmatranja ima “ocenu pitanja saglasnosti Odluke Vlade Republike Kosova br. 01/15, od 23.03.2020. godine, sa Ustavom Republike Kosova, a u vezi sa ograničenjem prava i osnovnih sloboda koje su zaštićene Ustavom”.

Izuzev ovoga, u podnetom zahtevu, Predsednik Republike Kosova je tražio od Suda da “odredi privremenu meru za navedeno pitanje, sve do konačne odluke”, putem koje bi se obustavila primenljivost gore navedene Odluke Vlade Republike Kosova.

Da bi se na hitan način i sveobuhvatno razmotrio zahtev, Sud je zatražio od svih zainteresovanih strana u ovom slučaju da:

a.) Komentare u vezi sa zahtevom za određivanje privremene mere podnesu na službenu elektronsku adresu ustavnog Suda danas, dana 24. marta 2020. godine, do 22:00 sati;
b.) Komentare u vezi sa zahtevom uopšteno, da podnesu Sudu u roku od tri (3) dana od dana prijema obaveštenja u vezi sa registracijom zahteva.

Obaveštenje o registraciji zahteva koji je podnet od strane Predsednika Republike Kosova i o podnošenju komentara je sada već poslato: Kancelariji Premijera Kosova; Predsednici Skupštine Kosova, sa specifičnim zahtevom da se kopija zahteva pošalje svim poslanicima u Skupštini, kao i Ombudsmanu.

Imajući u obzir trenutnu situaciju u kojoj se nalazi naša zemlja, Ustavni sud je posvećen da u skladu sa odgovornostima i svojom ustavnom funkcijom, ovaj predmet razmotri hitno i sa visokim prioritetom.