Ministarka pravde Albanije je posetila Ustavni Sud

26.03.2019

Predsednica Ustavnog Suda Republike Kosovo, gđa. Arta Rama-Hajrizi, je primila u posetu ministarku pravde Republike Albanije, gđu. Etilda Gjonaj.

Dosadašnji rad Ustavnog Suda, izazovi sa kojima su se suočili u izboru novih sudija i razrešenje međunarodnih sudija prošle godine su samo neka od pitanja o kojima su predsednica Rama-Hajrizi razgovarala na zajedničkom sastanku sa ministarkom Gjonaj.

Ona je visoko ocenila napredak koji je Albanija postigla u reformi pravosudnog sistema kroz proces Vettinga, naglašavajući važnost konsolidacije vladavine prava u svakoj zemlji uz imenovanje sudija i tužilaca sa integritetom.

Predsednica Rama-Hajrizi je dalje rekla da su, kao i sve državne institucije obe zemlje i ustavni sudovi Kosova i Albanije su godinama kultivisali jednu odličnu saradnju, uvek imajući za smernice evropske standarde ustavne pravde.

Ministarka Gjonaj je sa njene strane naglasila spremnost albanske države da bi se nastavilo sa podrškom za sve institucije i za sve procese kroz koje Kosovo prolazi, kao i da se ojačaju sveobuhvatni odnosi u saradnji, a posebno u oblasti pravosuđa.

U nastavku sastanka, obe strane su razmenile međusobne ideje i iskustva u vezi sa pravosudnim sistemima obe zemlje, s posebnim naglaskom na nezavisnost sudstva, kao i na praksu izbora ustavnih sudija.