Diskusija o izazovima i mogućnostima u vladavini prava

20.03.2018

Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Arta Rama-Hajrizi, i sudija Ustavnog suda, gđa Gresa Caka-Nimani, su učestvovale u diskusiji održanoj na temu: “Izazovi i mogućnosti u vladavini prava“, koju je organizovala Misija USAID-a na Kosovu, u utorak, 20. marta 2018. godine, u Prištini.

Pravosudni sistem Kosova, trenutna situacija i put napred, mogućnosti i izazovi uključivanja žena u pravosuđu, su bile među glavnim temama koje su se razmatrale na ovom sastanku.

Predsednica Rama-Hajrizi i sudija Caka-Nimani su prezentirale pred učesnicima diskusije, među kojima su bili i zamenica pomoćnika administratora USAID-a za Evropu i Aziju, gđa Gretchen Birkle, i direktor Misije USAID-a na Kosovu, g. James Hope, svoje stavove o glavnim izazovima u ustavnom pravosuđu na Kosovu, kao i o mogućnostima za aktivnije uključivanje žena u pravosudni sistem u zemlji.

Nakon održane rasprave, predsednica Rama-Hajrizi je održala poseban sastanak sa gđom Birkle, sa kojom je, nakon što se zahvalila na dosadašnjoj pomoći koju je USAID pružio Ustavnom sudu Kosova, opširnije razgovarala o dosadašnjem radu ove institucije, trenutnim izazovima u obnavljanju sastava sudija, kao i o mogućnostima realizacije zajedničkih projekata u podršci izgradnji stručnih kapaciteta Suda.