Presuda

Zahtev za ocenu ustavnosti dveju odluka br. AC-I-13-0008 i AC-I-13-0009 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Republike Kosovo za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 12. juna 2015. godine

br. predmeta KI 132/15

podnosiocu: Manastir Visoki Dečani

Preuzimanje:
podnosiocu:

Manastir Visoki Dečani

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Presuda

Povreda ustavnih prava

Član 31 - Pravo na Pravično i Nepristrasno Suđenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni