Rešenje

Ocena ustavnosti rešenja AC-17-0728-A0001 Žalbenog veća Posebne Komore Vrhovnog suda za pitanja koja se odnose na Kosovsku Agenciju za privatizaciju od 18. januara 2018. godine

br. predmeta KI41/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI41/18, podnositeljka zahteva: Gordana Dončić, ocena ustavnosti rešenja AC-17-0728-A0001 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 18. januara 2018. godine  

KI41/18, rešenje o neprihvatljivosti, usvojeno 26. septembra 2018. godine, objavljeno 2. novembra 2018. godine.

Ključne reči: individualni zahtev, pravo na pravično suđenje, zaštita imovine, sudska zaštita prava, zahtev van roka

U ovom zahtevu, podnositeljka je osporavala ustavnost rešenja Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda AC-17-0728-A0001 od 18. januara 2018. godine, kojim joj je odbijen, kao nedozvoljen, zahtev za ispravljanje presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda. Podnositeljka zahteva se žalila na povredu članova 31, 46 i 54, Ustava Republike Kosovo i povredu člana 6, u vezi sa članom 1 Protokola br. 1 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, jer se njeno ime nije pojavilo na spisku zaposlenih koji su dobili 20% od privatizacije društvenog preduzeća.

Sud je u ovom slučaju zaključio da je podnositeljka zahteva iskoristila pravno sredstvo koji nije bilo propisano u zakonu. Kao rezultat toga, propustila je zakonski rok od 4 (četiri) meseca da ospori ustavnost pravosnažne presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda, kojom je bilo naloženo uklanjanja imena podnositeljke zahteva sa liste zaposlenih koji su dobili 20% od privatizacije preduzeća. Na kraju, Sud je zaključio da zahtev nije podnet u zakonskom roku propisanom u članu 49. Zakona i pravilu 39 (1) (c) Poslovnika o radu.

podnosiocu:

Gordana Dončić

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni